Kurz prvej pomoci zdarma - skupina B

Cenník - vodičské kurzy

Skupina B

33,-€ kolok
940,-
 • Vek 17 rokov
 • Osobné motorové vozidlo, do 3500 kg
 • (podskupiny AM, B1)
Populárne

Skupina B Rýchlokurz

33,-€ kolok
1400,-
 • Vek 17 rokov
 • Osobné motorové vozidlo, do 3500 kg
 • (podskupiny AM, B1)

B+T osobné auto + traktor

2 x 33,-€ kolok
1600,-
 • Vek 17 rokov
 • Osobné motorové vozidlo, do 3500 kg (podskupiny AM, B1)
 • Traktor, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá

Z B na D

66,-€ kolok
2100,-
 • Vek 24 rokov
 • Autobus, motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.
 • (podskupiny D1 a T)

CE príves za C

66,-€ kolok
950,-
 • Vek 21 rokov
 • Prípojné vozidlo, presahujúce 750kg.
 • (podskupiny C1E, BE a tiež DE ak je jeho držiteľ držiteľom VP skupiny D)

Z C na D autobus

66,-€ kolok
1200,-
 • Vek 24 rokov
 • Autobus, motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.
 • (podskupiny D1 a T)

T traktor

33,-€ kolok
750,-
 • Vek 17 rokov
 • Traktor, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá.

Z B na D vrátane C,T

2 x 66,-€ kolok
2200,-
 • Vek 24 rokov
 • Autobus, motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.
 • Vrátane skupiny C a T

C - Nákladné auto

66,-€ kolok
1700,-
 • Vek 21 rokov
 • Nákladné motorové vozidlo, nad 3500 kg.
 • (podskupiny C1, T)

Cenník - kvalifikačné karty vodičov (KKV)

Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie

Začnite svoju jazdu u nás
1080,-€/ DPH
 • 140h - 130h teória, 10h jazdy
 • Tento kurz je ukončený skúškou – TESTOM

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča

Začnite svoju jazdu u nás
240,-€ / DPH
 • 35h - 32,5h teória, 2,5h praktická zručnosť
 • Tento kurz je ukončený skúškou – TESTOM

Kurz pravidelného výcviku -

Kurz prvej pomoci máš v cene
240,-€ / DPH
 • 35h - 33h teória, 2h praktická zručnosť
 • Tento kurz už nie je ukončený skúškou ale periodickým školením.

ČO JE KKV KARTA A  NAČO JU BUDEŠ POTREBOVAŤ ?

KKV alebo kvalifikačná karta vodiča sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV). od roku 2014 je na Slovensku povinnosť mať KKV

Tento kurz nepotrebuješ ak chceš pracovať v záchranných či ozbrojených zložkách, alebo ako inštruktor autoškoly.

AKO JU ZÍSKAŤ ?

Kartu získaš po tom, ako absolvuješ teoretickú a praktickú prípravu v našom školiacom stredisku. V rámci kurzu sa oboznámiš s predmetmi akými sú zásady bezpečnej jazdy, podrobná konštrukcia, sociálna legislatíva v doprave, zdravotnícka príprava, psychológia, logistika či právo. Kurz ukončíš skúškou – testom na okresnom úrade.

AKO NA TO?

Základnou podmienkou na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii“ prípadne „pravidelnom výcviku vodiča“ je platný občiansky preukaz, platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá skupín, ku ktorým KKV žiadaš. Pre získanie kvalifikačnej karty vodiča (KKV) musíš absolvovať tieto  kroky :  

 •  zavolať na tel. číslo, ktoré nájdeš na našej stránke 
 •  prihlásiť sa na kurz
 •  absolvovať kurz
 •  absolvovať kurz prvej pomoci – ten môžeš absolvovať priamo v našej autoškole
 •  absolvovať  záverečnú skúšku na okresnom úrade.
 •  a potom ťa už čaká len vydanie „Osvedčenia o základnej kvalifikácií“ a „Kvalifikačnej karty vodiča“

NA KOHO SA VZŤAHUJÚ KURZY KKV ?

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

Nákladnej dopravy C1, C, C1E, CE (kamiónová) na toho, komu bolo vodičské oprávnenie vydané do 10.9.2009.

Osobnej dopravy D1, D, D1E, DE (autobusová) na toho komu bolo vodičské oprávnenie vydané do 10.9.2008

AKÉ KURZY PONÚKA NAŠA AUTOŠKOLA BIBA PLUS ?

1.     Základná kvalifikácia (ZK)

Základný zrýchlený kvalifikácia – v rozsahu 140 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly

Základný zrýchlený rozdielový kurz – v rozsahu 32,5 hodín teórie a v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 2.5 hodiny výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora autoškoly

                                                Cenník Základnej kvalifikácie (ZK) KKV
Keď si robíte KKV 1. krát a VP ste získal po 10.09.2008 (C1,C,C1E,CE)  a po 10.09.2009 (D1,D,D1E,DE) so skúškou.

Základná zrýchlená kvalifikácia       

       140 hod.

1080,-€ / DPH

Základný zrýchlený rozdielový kurz              

        35 hod.

240,- € / DPH

Kolok za vykonanie skúšky

          50,- €

Kolok za vydanie KKV

          50,- €

Kolok za osvedčenie C

          5,- €

Kolok za osvedčenie D

          5,- €

Farebná fotografia s rozmermi 35×45 mm

Fotku ti urobíme priamo u nás

Kurz prvej pomoci

Máš už v cene kurzu

1.     Pravidelný výcvik (PV)

 • V prípade, ak už si držiteľom KKV, potrebuješ absolvovať každých 5 rokov kurz pravidelného výcviku v rozsahu 35 hodín (33 hodín teórie a 2 hodiny praktickej zručnosti) a predĺžiť si tak platnosť KKV. Tento kurz už nie je ukončený skúškou ale periodickým školením.

Obnoviť si ju môžeš už rok dopredu a platiť Ti začne až po skončení predchádzajúcej.

             Cenník Pravidelného výcviku (PV) KKV
Pravidelne každých 5 rokov, alebo ak si získal VP pred 10.9.2008 (C1,C,C1E,CE) a pred 10.9.2009 (D1,D,D1E,DE) bez skúšky. Kvalifikačnú kartu vodičov (KKV) si môžeš obnoviť už rok dopredu, ale platiť Ti začne až po skončení predošlej.

Pravidelný výcvik

       35hod.

240,-€ / DPH

Kolok za vydanie KKV

          50,- €

Kolok za osvedčenie C

          5,- €

Kolok za osvedčenie D

          5,- €

Farebná fotografia s rozmermi 35×45 mm

Fotku ti urobíme priamo u nás

Kurz prvej pomoci

Máš už v cene kurzu

Cenník - kurzy prvej pomoci (KPP)

PPRE VODIČOV A ŽIADATEĽOV O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

Základné znalosti o príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných
nehodách. Preventívne opatrenia smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách.

PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

Akreditované školenia z poskytovania prvej pomoci sú určené pre zamestnancov firiem, organizácii, škôl, občianskych združení, športových klubov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP

Realizácia akreditovaných kurzov prvej pomoci v zmysle Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj pre zamestnancov, organizácie.
Pre koho je kurz prvej pomoci určený?
 • Žiadateľov o vodičské oprávnenie, firmy v súkromnom sektore v rámci BOZP, organizácie a širokú verejnosť.
Akou formou je kurz prvej pomoci organizovaný?
 • Prezenčnou formou (účastník kurzu sa osobne zúčastní a zapíše sa do prezenčnej listiny ) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu. Maximálny počet je 15 účastníkov na jednu sadu výučbových pomôcok a jedného inštruktora;
Ako dlho trvá kurz prvej pomoci?
 • celkový rozsah: 8 hodín (3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktického nácviku zručností)
Kto ma bude skúšať a ako dlho bude trvať skúška z poskytovania prvej pomoci?
 • inštruktor, u ktorého bol kurz absolvovaný.
 • približne 30 min. (teoretická časť: 20 minút a praktická časť: 10 minút riešenie modelovej situácie.
Aké potvrdenie dostanem?
 • vyhodnotenie skúšky ústnou formou hneď po jej ukončení ústnym vyjadrením: vyhovel/a – nevyhovel/a
 • po absolvovaní skúšky Ti bude odovzdané „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci“

Pre uchádzačov

 •  Vytlačiť žiadosť obojstranne (v opačnom prípade vám bude vrátené)
 • Vyplniť modrým perom
 • Na prednej strane žiadosti dátum nevyplňujete a nezabudnite sa podpísať
 • V prípade, že ste nemali 18 rokov kolónku nižšie vypisuje zákonný zástupca
 • Na zadnej strane je priestor pre lekára, kde je potrebné opečiatkovať ideálne 5 pečiatkami ( min. 2 )
 • Na zadnej strane žiadosti čestné vyhlásenie v žiadnom prípade nevyplňujete!!!

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Tieto tlačivá je potrebné priniesť do našej kancelárie ešte pred začatím kurzu

Prihláška na vodičský kurz

Vzory vyplnenia dokumentov

V prípade problémov pri vypĺnaní potrebných dokumentov sa riadťe týmito vzormi

Kvalifikačné karty vodičov - KKV

ČO JE KKV KARTA A  NAČO JU BUDEŠ POTREBOVAŤ ?

KKV alebo kvalifikačná karta vodiča sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

Tento kurz nepotrebuješ ak chceš pracovať v záchranných či ozbrojených zložkách, alebo ako inštruktor autoškoly.

POTREBNÉ TLAČIVÁ - Kvalifikačné karty vodičov

Tieto tlačivá je potrebné priniesť na začiatku kurzu.

Vzor vyplnenia dokumentu

KONTAKT

MOBIL:

+421 907 159 833

+421 907 159 381

EMAIL:

info@autoskolabiba.sk

ADRESA

BIBA PLUS, s. r. o.
Masarykova 21
080 01  Prešov
Slovensko

FAKTURAČNÁ ADRESA

BIBA PLUS, s. r. o.
IČO: 47350776
DIČ: 2023835891
Východná 2758/14
080 01  Prešov
Slovensko

Copyright © 2023 Všetky práva vyhradené.