Galéria - autoškola Biba

Uč sa šoférovať v štýle na športových autách ktoré ti podajú poriadnu dávku adrenalínu ale aj skúsenosti

Výučba teórie - školiace stredisko

Vozový park

Pre uchádzačov

  •  Vytlačiť žiadosť obojstranne (v opačnom prípade vám bude vrátené)
  • Vyplniť modrým perom
  • Na prednej strane žiadosti dátum nevyplňujete a nezabudnite sa podpísať
  • V prípade, že ste nemali 18 rokov kolónku nižšie vypisuje zákonný zástupca
  • Na zadnej strane je priestor pre lekára, kde je potrebné opečiatkovať ideálne 5 pečiatkami ( min. 2 )
  • Na zadnej strane žiadosti čestné vyhlásenie v žiadnom prípade nevyplňujete!!!

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Tieto tlačivá je potrebné priniesť do našej kancelárie ešte pred začatím kurzu

Prihláška na vodičský kurz

Vzory vyplnenia dokumentov

V prípade problémov pri vypĺnaní potrebných dokumentov sa riadťe týmito vzormi

Kvalifikačné karty vodičov - KKV

ČO JE KKV KARTA A  NAČO JU BUDEŠ POTREBOVAŤ ?

KKV alebo kvalifikačná karta vodiča sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

Tento kurz nepotrebuješ ak chceš pracovať v záchranných či ozbrojených zložkách, alebo ako inštruktor autoškoly.

POTREBNÉ TLAČIVÁ - Kvalifikačné karty vodičov

Tieto tlačivá je potrebné priniesť na začiatku kurzu.

Vzor vyplnenia dokumentu

Sídlo našej firmy - školiace stredisko

Naša pobočka sa nachádza na Masarykova 2710/21, 080 01 Prešov, na totomiesto sa môžete prísť osobne prihlásiť na kurz, priniesť tlačivá atď…

Cvičisko - Mestská hala Prešov

Naše cvičisko je sústredené pri mestskej hádzanárskej hale  – Jána Pavla II 4145/2, 080 01 Prešov

KONTAKT

MOBIL:

+421 907 159 833

+421 907 159 381

EMAIL:

info@autoskolabiba.sk

ADRESA

BIBA PLUS, s. r. o.
Masarykova 21
080 01  Prešov
Slovensko

FAKTURAČNÁ ADRESA

BIBA PLUS, s. r. o.
IČO: 47350776
DIČ: 2023835891
Východná 2758/14
080 01  Prešov
Slovensko

Copyright © 2023 Všetky práva vyhradené.